František Ladislav Rieger

Zápis o narození se nachází ve Státním oblastním archivu v Hradci Králové: Sbírka matrik Východočeského kraje, sign.: 5192, 1809-1828. Levá strana, první řádek.

Přepis:

Miestečko Semile. Roku 1818, 10 Decem. Čjslo domu.: 63. Gméno djtěte: frantissek Jozeff Jan. Náboženstvj: katolické, Pohlawj: mužské, manželské. Rodičowé: Otec: Wáclaw Rýger, mlynář. Matka: Terezye, dcera Františka Wagenknechta, mlynáře ze Stawu No. 38, a Marye roz. Strnadowy sedl. z Boskowa No. 18. Kmotrowé: Jozeff Kramář, farář boskowský, Jan Nosek, Kaplan. Pokřtil Jan Nosek, bába Anna Masskowa.

Wikipedia