Nativní není alternativní

Žena a její možnosti k volbě

nativní – z latinského nativus – přirozený, jsoucí v přirozeném, nezměněném stavu; původní, vrozený

Milé české ženy, přináším vám poselství na rok 2019.    Jedno slovo, které mám na mysli, bych ráda přesunula na správné místo v češtině, kam významově patří. Toto slovo je „alternativní„. Je-li použito k označení jakýchkoli rodičovských činností, staví tyto činnosti na nižší úroveň než ty, které se slovem alternativní neoznačují.   Alternativní výchova. Alternativní porod. Alternativní matka. Špatně, špatně. Když takhle někdo hovoří, i když je to osoba, která například tak popisuje její způsob předškolní výchovy jejich dětí, hraje hru těch, kteří mají problém s uznáním jiné volby. Vezměme si prosím teď pouze oblast reprodukce českého člověka. I když se následující pojednání dá aplikovat i na další oblasti našeho rodičovství, potažmo celého života.   Máme mnoho voleb, jak přivedeme dítě na svět. Ano! Věděly jste to? Slyšely jste od někoho tuto skutečnost? Sice v Čechách stále ještě nemohou fungovat porodní domy, porodní asistentky mohou vykonávat povolání v celé šíři pouze pod hrozbou milionové pokuty a většina porodních asistentek se do komunitní činnosti zrovna nehrne. Ne ve všech porodnicích jsou ochotni mít ohled na naše volby, jak chceme své děti porodit. Ale přesto máme spoustu voleb.

Jste těhotná a vybíráte si, jak přivedete dítě na svět, kde a s kým. Jsou to vaše volby.

Můžete rodit v porodnici a po porodu se nechat hospitalizovat s miminkem do té doby, než lékař prohlásí, že už tam být nemusíte.
Při porodu můžete volit mezi polohami. Můžete si zvolit úlevové prostředky, můžete si je zvolit v průběhu porodu, nebo je naopak zvolit odmítnout. Můžete si zvolit ticho, přítmí nebo naopak světlo a hluk. Všechno to jsou volby, které vám pomáhají přizpůsobit podmínky porodu tak, aby se právě vám rodilo dobře.
Můžete si zvolit rodit v porodnici s doprovodem nebo bez. Doprovod může být váš manžel a/nebo porodní asistentka, a/nebo dula, a/nebo kdokoli jiný, pokud byste tu osobu u porodu potřebovala. Můžete si vybrat a zvolit porodní asistentku v porodnici, aby právě ona vás doprovodila u porodu – pokud takovou možnost umožňuje její zaměstnavatel.
Stejný doprovod můžete zvolit i při porodu mimo porodnici.
Vaše volba může být porodit v porodnici a po porodu odejít domů i s miminkem – pokud nechcete v porodnici zůstávat. Je to vaše volba.
Po porodu o vás doma může pečovat porodní asistentka, poporodní dula, nebo jen rodina. I to jsou okolnosti, které si volíte.
Porodem a šestinedělím vaše volby ovšem nekončí.

Ohledně právě vašeho těhotenství leží před vámi mnoho voleb a vy si mezi nimi vybíráte. Pro žádnou ženu ani u každého jejího těhotenství neexistuje jediná správná, hlavní a neoddiskutovatelná možnost.
Nemluvte a nepište proto o svých volbách jako o alternativních! Pokud jim říkáte alternativní, dáváte najevo, že tu je jiná jediná a správná volba, kterou nechcete. Nesnižujte své volby ve svých, ani v jiných očích. Odmítejte se nechat označovat jako alternativní rodičky – matky – rodiče.
Vybíráte si jednu nebo více z možných voleb.

Přečetla jsem tento článek před vydáním svému manželovi a on mi řekl, že to je příliš dlouhé. Zvolila jsem delší a polopatický text, aby sdělení pochopilo co nejvíc lidí. Ale taky to mohlo být delší. Vzpomeňte na Jiráska!