Porodní dům krok za krokem

8. 12. 2017, Žižkov

Toto jsou moje zápisy toho, co mi připadalo zajímavé. Na přednášky mne pozvala pořádající Unie porodních asistentek a krom faktů, které jsem potřebovala znát a seznámení se s lidmi, které jsem dosud znala pouze online, jsem si procvičila mou pasivní němčinu. Vděčná jsem.   
Na akci byly pozvány dvě porodní asistentky a zároveň zakladatelky porodních domů. Katharine z Brém v Německu a Martina z Vídně – Rakousko. Stále slyšíme o porodních domech v Anglii, Holandsku nebo Švédsku. Ale bližší kulturně k nám jsou Němky a Rakušanky. Z toho důvodu byly osloveny pro tento seminář výše zmíněné porodní asistentky.  

Přednáška porodní asistentky Katharine Jaschke  

V Německu je 112 porodních domů, v Rakousku 5. Porodní asistentky mají v těchto zemích hlavní postavení v péči o těhotné ženy a jejich děti.    Od roku 2007 platí německé pojišťovny porody v porodních domech. Katharine založila svůj porodní dům v roce 2003. Porod v porodním domě stojí přibližně 707 EUR (hradí ho všechny ZP), paušál za pohotovost PA stojí 25 – 500 EUR (hradí ho privátní ZP a částečně i veřejné ZP).
V porodním domě mohou rodit především nízkorizikové ženy. Také zde mohou rodit ženy s definovaným rizikem, pokud je přítomen lékař, nebo to lékař posoudil, nebo tak rozhodl tým PA. U porodu v PD jsou přítomni kromě matky a dítěte: porodní asistentka, druhá porodní asistentka, lékař (jen v 0,2 % případů), doprovázející osoba.

Situace v Německu:

Počet narozených dětí v roce 2016: 792.000. V roce 2015 737.575.
V roce 1991 existovalo 1184 ZZ, v roce 2014 už jen 725.
Podíl porodů mimo ZZ je v Německu trvale neměnný, a to mezi 1,5 -1,9 % všech porodů.

V Německu pracuje v nemocnici 9081 PA (z toho 70 % na částečný úvazek). 2600 PA pracuje jako OSVČ (= komunitní). Asi 743 PA pracuje jako komunitní pro domácí porody. Porodních domů je asi 112 a pracuje v nich průměrně 5 porodních asistentek. Asi 10.000 PA pracuje v komunitě jako PA pro šestinedělí.  

V Německu je platný zákon, který nařizuje, že k porodu se musí pozvat porodní asistentka – ženy toto právo mohou požadovat.  

Porodní asistentky, jakmile vystudují obor, mohou ženám asistovat u porodů všude. Tedy i mimo zdravotnické zařízení – v porodním domě nebo doma.   Zdravotní pojištění hradí ženě porodní péči  kromě hotelových služeb.  

Pojištění odpovědnosti pro výkon práce porodních asistentek, jak v letech stoupalo, ohrožovalo existenčně porodní asistentky (až cca 7.638 EUR). Výdělky PA nejsou v Německu tak vysoké, aby si toto pojištění mohly dovolit. Proto podaly protest a dosáhly úpravy výše pojištění odpovědnosti a to je v současné době přibližně 2.054 EUR ročně, zbytek ZP. Současně dosáhly toho, že v případě škody nemůže ZP vymáhat její úhradu na PA (platí jen u profese PA).  

PA se musí povinně vzdělávat s dotací 40-60 h za 3 roky. Kvalita poskytované péče je prověřována více způsoby.  

Existuje jisté omezení svobodné volby pro německé rodičky, ale jen v té míře, že pokud si zvolí  riziková rodička porod v zdravotnickém zařízení „nižší kategorie“ (např. porod doma místo v ZZ s NICU), pojišťovna jí tento porod neuhradí. Tedy není omezena na výběr, ale na úhradu.   Data o porodní péči sbírá nezávislý samostatný spolek QUAG od roku 1999. Je financován z členských příspěvků porodních asistentek a to v té poměrné výši, kolik porodů která PA asistovala.  

V roce 2011 proběhla srovnávací studie QUAGu. Důležité pro vyhodnocování jejich výsledků je vzorek rodiček, který volí takto: nízkorizikové rodičky, které volí porod mimo ZZ (porodní dům nebo doma) a nízkorizikové rodičky, které volí porod v nemocnici. Tedy stejnou skupinu zdravých žen, jen s jinou svobodnou volbou místa porodu.  

Parametry, které studie zkoumala: 

 • matky, které spontánně začaly rodit 37 – 42. tt
 • poranění hráze
 • poranění III. a IV. stupně
 • APGAR skóre
 • odchod matky a dítěte společně domů
 • podávání léků

Výsledky QUAGu jsou ohromující. Například péče v porodních domech:  

 • Poloha při porodu na všech čtyřech: 91,9 %
 • Žena bez poranění: 45 %
 • Epiziotomie: 4 %
 • Kajzršnit: 6 % (SC, jasně)
 • Porody bez intervence: 40 %
 • 95 % matky bez následných potíží
 • 3,4 % z nich bylo převezeno do špitálu
 • Perinatální úmrtnost: 0,12 % (tedy 1,2 promile)
 • Mateřská úmrtnost: 0 %  

Dále bylo zjištěno, že vzdálenost porodního domu od nemocnice (tedy předání rodičky nebo dítěte do následné péče) nemá vliv na kvalitu poskytované péče.

Novorozencům narozeným v porodních domech se nedaří hůř než novorozencům narozených v nemocnici. Matkám, které rodily v porodních domech, se daří lépe než matkám, které rodily v nemocnici. V porodních domech je více matek neodloučených od jejich dítěte, než v nemocnici. Čím vyšší standard má nemocnice, tím:

 • se nasazuje víc léků
 • častěji se překládají novorozenci na dětské oddělení
 • ženy rodí v poloze na zádech
 • došlo k porodnímu poranění

Pořád mějme na paměti, že ve studii QUAGu jsou za vzorek brány pouze rodičky s nízkým rizikem! Přesto je porodní péče mimo ZZ v Německu vzácná svou nedostupností.  

Přednáška Martiny Klasz z Vídně (porodní dům von Anfang an)

V Rakousku je 5 porodních domů. Zřídit porodní dům v Rakousku je velmi složité z důvodu přísné legislativy, která detailně řeší vše od hygieny, vytápění, po bezbariérovosti (žádné schody), pravidla, povolení. Takže, když ho nakonec porodní asistenka otevře, má pocit, že byla grafičkou, dizajnerkou, stavbyvedoucím, instalatérem, návrhářem nábytku, účetní a cvokařkou 🙂 ale stojí to za to!

Porodní dům si volí ta rodina, která si z nejrůznějších důvodů nemůže zvolit domácí porod. Starší sourozenci nebo z důvodu nevhodných prostor.

Přetvořit původní kancelářské prostory na porodní dům je stálo 9 miliónů korun. Za pomocí sponzora.

V porodním domě Von Anfang an rodí ženy mezi 37+0 – 41+5.
Překvapila je klientela z řad muslimek (preferují pouze ženské zdravotníky) a Maďarek a Slovenek – porodní turistika.

Porod u nich stojí 1.800 EUR, pojišťovna rakouské rodičce přispívá asi 300 EUR. Poporodní návštěvy doma stojí 90 EUR (pojišťovna přispívá 40 EUR). Při začínajícím porodu přijede PA do domu rodičky a setrvává s ní zde do cca 4-5 cm otevření. Pak se přesouvají do porodního domu.

Jejich statistiky z období 8 let jsou následující:

 • 660 porodů
 • 6 % z nich bylo ukončeno SC
 • 65 % žen nemělo žádná poporodní poranění
 • 18 % žen mělo poranění hráze prvního stupně (trhlina postihuje kůži hráze a sliznici poševního vchodu)
 • téměř 0 % nástřihů hráze
 • 1,3 % žen bylo pro přesunuto po porodu do nedaleké nemocnice (zadržená placenta)
 • 8,7 % žen bylo přesunuto před porodem dítěte do nedaleké nemocnice (nepostupující porod)
 • 5 novorozenců bylo přeloženo do nemocnice

Třetí blok přednášky vedla opět Katharine. Z tohoto bloku jsem si poznamenala, že některé z fungujících porodních domů byly založeny z iniciativy samotných rodičů. Porodní domy neplní ve své podstatě pouze funkci místa, kde se odehrávají porody. Ale i jako rodinná centra, kam se spokojené rodiny vrací s dalšími těhotenstvími. Kde se děti zde narozené zapojují do kroužků a podobně. Spojení rodiny s porodním domem vlastně nikdy nekončí.

Neasistovaný porod (žena rodí nejčastěji doma, bez jakékoli odborné pomoci). O něm chvíli hovořila Katharine a já jsem si poznamenala následující. Neasistovaný porod si žena zvolí, když nevěří porodní asistentce (pak asi dělá PA něco špatně), nemohou najít PA k porodu, jedná se o rizikové ženy, které chtějí rodit mimo ZZ, ale nechtějí svým aktem kompromitovat svou PA. Tyto porody vnímá Katharine velmi rizikově a jako velmi špatné.