Ambulantní porod

Stránky ambulantního porodu www.ambulantniporod.cz

V březnu roku 2014 jsem porodila své první dítě v podolské porodnici. Absolvovala jsem s manželem předporodním kurzem Ivany Königsmarkové, kde jsme si ujasnili, jak si příchod našeho dítěte představujeme. Myšlenka ambulantního porodu se v nás usídlila a počítali jsme s ním, pokud to bude možné. Vnímáme ambulantní porod jako další volbu vedle domácího porodu. Něco mezi domporodem a porodem v porodnici.

Nezjišťovala jsem si nic předem o přístupu porodníků a PA v podolské porodnici. Nezajímalo mne to. Měla jsem připravený porodní plán, když jsem přibližně v 39. tt navštívila Podolí poprvé. Má návštěva byla pouze za účelem sepsání porodopisu. Nechtěla jsem žádné vnitřní vyšetření kromě párvteřinového UZ, podepsala jsem několik reverzů (vnitřní vyšetření, test na GBS, monitor atd.) a odešla jsem. Vrátila jsem se sem až k porodu (42+0). Byla jsem v péči porodní asistentky od 35. týdne; do 32. týdne jsem navštěvovala svou gynekoložku. Moje rozhodnutí být v péči PA bylo naprosto klíčové pro přípravu na přirozený porod.

Je potřeba se na ambu porodu domluvit s porodnicí předem? 

Není. Při své jediné návštěvě jsem tuto možnost nezmínila, ani se mne na ni nikdo neptal. První přijetí mezi pacientky probíhalo spíše stylem mydlení dat do počítače. Neřekla jsem, že mám porodní plán ani jsem ho s nikým nekonzultovala.  

Co k ambulantnímu porodu musím nutně mít?

Nutně nic. A tak můžete jít. Z věcí, které se vám mohou hodit k hladšímu odchodu: čisté civilní oblečení pro vás a šátek na nošení. Mnohem lépe se vám bude hovořit s personálem nemocnice, když budete převlečena do civilního šatstva a s přivázaným dítětem na sobě. Hodí se vám autosedačka pro novorozence. Hodí se vám rozumět průběhu přirozeného porodu, abyste vůbec mohla pak odejít po svých domů. Vědět, co na vás mohou zkoušet a jak tomu předejít.   

Měla jste porodní plán a dodržela ho porodnice? 

Plán jsem připravený měla. Přijeli jsme do porodnice na prahu mé druhé doby porodní s kontrakcemi po 1-2 minutách a úplně otevřeným hrdlem. Nám přidělená PA se nám na sále představila, a když jsme ji pověděli, že máme porodní plán, řekla, že tuší, co v něm je a že se určitě dohodneme. Porodní plán se týkal i novorozence a případné péče na odd. šestinedělí. Tedy část, týkající se porodu, nikdo nečetl, až po porodu pediatrička plán četla a dodržela ho. Na doporučení mé duly jsem se soustředila na ty body plánu, na kterých jsem bezpodmínečně chtěla trvat. Jednalo se o stálou přítomnost manžela a duly, nepřála jsem si epiziotomii, Hamiltonův hmat ani Kristellerovu expresi a trvala jsem na plném bondingu, nekapat dezinfekci do očí dítěte a podat vitamín K orálně. V plánu byl i bod o počtu osob na sále. Podle mne jich na mě bylo moc, ale toto jsem si uvědomila až po porodu.  

Jak probíhá ambu porod?  

Porodíte a řeknete, že jdete domů. Zbytek činnosti je jen na personálu. Vy prostě jen jdete domů. Je třeba zmínit, že nám přidělená místní PA byla příjemná a při vyslovení našeho přání jít domů, jen řekněme posmutněla a řekla, že jsme to klidně mohli říct předem. To je jen fakt.  Nicméně jsme měli na zřeteli, že pokud máme v úmyslu ambulantně porodit, je lepší toto sdělit až po porodu. Musím Vás však ujistit, že jsme chtěli odejít z porodnice pouze za podmínky, že syn bude prohlášen za zdravého a já se budu cítit na odchod. Jelikož své tělo dobře znám, jsem dárce krve (tzn. vím, že zvládnu krevní ztrátu do 0,5 l krve jako nic) a mám zdravotní vzdělání, dovedla jsem odhadnout svůj stav a tak jsme čekali po porodu na standardní ošetření dítěte pediatrem a výslovně jsme se ptali na zdravotní stav dítěte. Ano, je to zdravý chlapec, řekla pediatrička a zeptala se, zda ho mají vykoupat. V tu chvíli jsme řekli, aby ho jen otřeli a že jdeme po ambulantním porodu domů. Porodník i pediatr nás emotivně informovali o případných komplikacích s předčasným odchodem z porodnice. Jen jsme poslouchali a nic neříkali, maximálně, že si jsme všeho vědomi. Podepsali jsme několik reverzů. NIKDY NIKOMU NIC NEVYSVĚTLUJTE. Opakujte svoje rozhodnutí.  

Za jak dlouho po porodu můžete jít domů? 

Pokud se rozhodnete odejít, je to jen na Vás, kdy. Nemusíte čekat na příchod žádného lékaře, ani nikoho jiného. My jsme pouze ve slušnosti počkali, až sepíšou reverzy a jiné dokumenty. Já se mezitím vysprchovala a oblékla. Dula s manželem se postarali o syna a vyšlo to tak, že jsme asi 4 hodiny po porodu odpočívali v našem domově.
Vždy musí být na oddělení přítomen lékař, který vám vypíše zprávu a propustí vás. Kdyby tam nebyl, nesplňovalo by oddělení zákonná kritéria provozu a tudíž by muselo být oddělení zavřeno. Není třeba ani čekat na opravu tiskárny, aby vám vytiskli porodopis a zprávu o novorozenci. Pro tyto dokumenty se může manžel/otec dítěte zastavit příští den sám.  

Přišel se na Vás podívat Váš pediatr? A musela jste mít s sebou do porodnice list s tím, že převezme péči za ambulantně porozené dítě? 

V těhotenství jsem si domluvila péči u pediatričky v našem obvodě, která nevěděla, že se bude jednat o ambu porod. Když pak přišla k nám domů, zjistila tuto informaci až u nás doma. Nevadilo jí to, chlapce prohlédla. Když jsme pak přišli k ní do ordinace, doporučila nám vyšetření očí, uší a kyčlí. Tato vyšetření prý dělají v porodnici. V Podolí po nás žádný „doklad“ o převzetí do péče pediatra nevyžadovali, téměř jim i bylo jedno, jak se jmenuje naše pediatrička. Ani jsme takový doklad neměli s sebou. Kdyby ho náhodou chtěli, myslím, že by nám to v odchodu nezabránilo.  

Jaký jste z ambu porodu měla pocit? 

Jestli si myslím, že bylo lepší odejít domů, než zůstat na oddělení šestinedělí, byť třeba na nadstandardu? Jistě! Byla jsem si jistá, že se o dítě postarám. Utvrzoval mne v tom fakt, že jsem se občas postarala o malou neteř a že jsem měla kolem sebe milé lidi, na které jsem se mohla spolehnout, kdyby „něco nešlo“. Doma mi první 3 týdny pomáhali maminky a manžel. Necelých 15 hodin po porodu nás navštívila PA, která mne měla v péči od 35. tt. Přišla pak ještě jednou a byla mi stále k dispozici na telefonu, stejně tak moje milá dula.  

Jaká je porodnice v Podolí v oblasti poskytování ambulantního porodu? 

Mohu hovořit jen ze své praxe a z toho, co se o porodnici píše a kdo co říká. Porodnice v Podolí se specializuje na nemocné maminky nebo miminka, na vícečetná těhotenství a v tomhle ohledu porodnici vnímám jako špičku a jsem ráda, že taková péče existuje. S ambu porodem se zřejmě setkali nebo setkávají. To usuzuji z toho, jak s faktem, že chceme předčasně odejít, nakládali.  

Nebála jste se vzít děťátko hned domů? 

Nebála. Měla jsem strach zůstat s cizími lidmi a cizími názory a ten byl daleko větší než strach z toho, co já prvorodička si s miminkem doma počnu.  

Co když budou chtít propustit jen mne a dítě ne?

Pokud není dítě v bezprostředním ohrožení života, není třeba ho držet v nemocnici. Vedou vás k tomu tyto důvody. Vy rodiče jste jeho zákonní zástupci a odpovědnost za něj máte vy, ne lékař. Lékař odpovídá za provedení svých úkonů a léčby, postupů v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a medicíny.  Malá poznámka. Pokud se s vámi někdo sáhodlouze dohaduje nad dítětem, že je v bezprostředním ohrožení života a přitom nekoná fyzicky nic na jeho záchranu, asi to dítě nebude bez prostředně ohrožené na životě. Velká poznámka. Rozmáhá se nám tu nešvar, kdy jsou medici a záchranáři mezi sebou nabádáni, aby stanovovali podezření na ohrožení na životě, zapsali to do dokumentace a získali tak převahu nad vámi a dítě pro sebe do péče. O tomto nešvaru existují zápisy z konferencí, které se šíří po internetu. Bojí se tolik právního postihu za neposkytnutí péče, že jsou nabádáni k jiné trestné činnosti.  Výsledkem bude nepotvrzené ohrožení a ztracený čas tam, kde být s dítětem nechcete. Co s tím? Pokud jste jednou rozhodnuti odejít a nemáte-li do té doby pochybnosti o zdraví svého dítěte, už ho nedávejte z ruky. Péče o jeho zdraví je ve vašich rukách.

Jak jste zařídili screening krve z patičky?

Papíry, na které se nabírá krev novorozence, jsme dostali při propouštění z porodnice. Příchozí pediatrička souhlasila s tím, co PA pozvaná k nám domů sama navrhla, tedy, že nabere ona (PA) krev sama a my papíry s krví odneseme do ordinaci pediatričky. Odsud budou poslány do laboratoře. Tak se stalo. PA napíchla jehličkou patu a odebrala pár kapiček. My jsme papíry odnesli do ordinace. Pro příště, krev už naberu sama, protože umím dávat i.m. a s.c. injekce. Jen jako novorozená maminka jsem neměla odvahu.  

Měla jste z něčeho strach? 

Před porodem jsem se bála, že narazím v porodnici na nepříjemné a neznámé lidi. Podařilo se mi účinně se strachem bojovat pomocí faktu, že budu mít při porodu manžela a dulu. Po přirozeném a krásném porodu jsem přesto doma prožila poporodní blues, ale moje maminka a dula byly báječné v „léčení“ tohoto smutku. Myslím, že jsem vlastně z ničeho neměla strach. Cítila jsem se dobře, jsem zdravá žena a synovi se dařilo v bříšku také dobře.  

Pokud má člověk strach ze situací kolem těhotenství-porodu-šestinedělí, může mu pomoci rozptýlit obavy to, že se pokusí porozumět, pochopit a nechat vysvětlit vše, čemu nerozumí. Měli byste se ptát a vybírat si odpovědi těch lidí, kterým důvěřujete. Člověk se většinou bojí toho, co nezná a čemu nerozumí.  

Jak vypadá česká žena 4 hodiny po ambulantním porodu?

Je nenalíčená, rozcuchaná, ale šťastná. Nic ji nebolí, protože bolest necítí. Určitě bych vypadala jako vévodkyně Kate, kdyby na mne mířily kamery. Stačí se namalovat a učesat. Ta paní vedle je moje přítelkyně dula Eliška.  

—- (Tento článek je určen všem, kteří se chtějí dovědět více, o tom, jak ambulantní porod může probíhat v České republice.)